Visioning Architecture

Screen Shot 2018-03-22 at 2.13.56 PM

Tasarım Dergisi / Söyleşi

Murat Soygeniş ve mimarlık pratiği S+ ARCHITECTURE’ın deneysel yolculuğunu gözler önüne seren bir kitap İtalyan yayınevi Aracne Editrice tarafından yayımlandı. Ofisin tüm projelerinde, tasarım süreci boyunca yapılan eskiz çalışmaları mimarlığı düşlemekte güçlü birer araç olarak kullanılıyor.

Mimarlık ve tasarım yazarı Andrea Oppenheimer Dean’in, “Visioning Architecture: The Sketches of Murat Soygeniş” başlıklı kitap için kaleme aldığı sunuş yazısı şöyle:

“Dijital tasarımın mimarlık eğitim ve pratiğine yön verdiği bir zamanda Murat Soygeniş, eskizle düşünmeye önem vermiş, eskizle düşünme sürecinin avantajlarına hatta üstünlüğüne inancını sürdürmüştür. Soygeniş’in eskizlerinin yer aldığı bu kitabın önsözünde, tasarım ve uygulama firması olan Jersey Devil’ın kurucusu Steve Badanes eskizin önemini şu şekilde vurgulamaktadır: ‘Tasarım eskizleri, tasarımcının konu üzerinde düşünmesine, tasarımı zihninde ve kağıt üzerinde farklı tabakalar şeklinde geliştirmesine yardımcı olur. Bir eskiz kağıdı üzerine yeniden serilen bir başka tabaka gibi, tasarıma yönelik düşüncelerimiz yaptığımız eskizlerle kayıt altına alınır ve tasarım problemi üzerinde çalıştıkça, zihnimizde gelişip detaylanan konu eskize de gelişerek yansır.’

Screen Shot 2018-03-22 at 2.14.08 PM

Eskiz sadece görsel, sezgisel ve bilişsel konuların en hızlı şekilde analiz ve kavrama yöntemi değil, aynı zamanda tasarımcıya sınırsız özgürlükler sağlayan bir araçtır. Eskizde, dijital çizimde olduğu gibi önceden tanımlanmış kısıtlamalar bulunmaz. Kalem tasarımcının elinin, zihninin ve yaratıcılığının bir parçasıdır. Badanes’in yazdığı gibi, ‘Eskiz yapmanın doğasındaki bu hızlı düşünme süreci, dijital çağda bile bir kenara terk edilemez.’

Tasarım algısı ve görsel düşünme üzerine çalışan Prof. Gabriela Goldschmidt ise önsözünde Soygeniş’i ‘coşkuyla eskiz yapan’ biri olarak tanımlar: ‘Soygeniş’in yaptığı eskizler çok güzeldir. Güzel eskiz olmanın ötesinde eğiticidirler; kullanıcısı ve içinde bulunduğu çevre için uygun olanı arayan, yapım teknolojisinde günceli yakalamaya adanmış bir zihnin hikayesini anlatırlar.’

Soygeniş’in eskizlerinin birçoğu tasarım öncesi aşamaya ait ‘ön düşünce’ eskizleridir. Bazıları, tasarımı müşterilere ve diğerlerine aktaran ‘tasarım geliştirme’ eskizleridir. Bir üçüncü grup da tasarım ile ilgili detaylar, boyutlar ve malzemeyi resmeden ‘son ürün’ eskizleridir.

Murat Soygeniş, kurucusu olduğu mimarlık ofisi S+ ARCHITECTURE bünyesinde, başlangıç aşamasındaki tüm tasarım konularına serbest el eskizi ile yaklaşmayı bir kural haline getirmiştir. Ofisin geniş yelpazedeki tüm projelerinde, tasarım süreci boyunca yapılan eskiz çalışmaları mimarlığı düşlemekte güçlü birer araçtır.

Bu eskiz kitabı, Soygeniş’in bilişsel ve deneysel yolculuğunu gözler önüne sermektedir.”

Kitap bilgisi: Barbano, G. (Ed.), Visioning Architecture: The Sketches of Murat Soygeniş (Önsöz: S. Badanes, G. Goldschmidt, Kapak yazısı: A. O. Dean), Aracne Editrice, Roma, İtalya, 612s, 2017.

Kaynak: —–, “Murat Soygeniş – Röportaj (Interview)”, Tasarım, Sayı 277, s. 70-73, Aralık 2017.

Advertisement