Montessori Island School

montessori3

Montessori Island Okulu / Montessori Island School

Tavernier, Florida

Jersey Devil’in ilk kamusal projesi olan Montessori Island Okulu, iklimlendirme olmaksızın, bu gereksinimin çok sayıda hareketli pencere, termal kütle, tavan vantilatörleri ve bir radyan bariyer kullanımıyla karşılanmasıyla başarılmıştır. Ana bölüm, zeminden bir kat yükseltilmiş ve tepesi güneş bacası olarak davranan delikli bir kumaşla örtülü bir merkezi açık koridorun iki yanına yerleştirilmiş bir sınıf dizisinden oluşmaktadır. Koridor, ortada, bir toplanma mekânı oluşturacak biçimde genişler. Binaya yönelen trafik, güvenlik nedeniyle merkezdeki yönetim birimlerine doğru çekilir. Her iki yanda girişler, ayrıca sarı plastikle kaplı zincirlerden oluşmuş parmaklıkları olan iki rampa yer almaktadır. Tasarım kararlarının çoğunda iklimin dikkate alındığı görülmektedir. Uç duvarlar 45 derece açı ile yerleştirilerek etkisiz rüzgârların koridora ve hattâ, bir yönerge gereği, yükseltilmiş birinci kata yöneltilmesine ve sonunda havalandırmaya katılmasına yardımcı olunmaktadır. Zemin katında ısınan hava yükselecek ve koridordaki açıklıklardan okulun havasına katılacaktır.

The school, Jersey Devil’s first publis project, is designed to be cooled without air conditioning, a feat that is accomplished through the use of generous operable windows, thermal mass, ceiling fans, and a radiant barrier. The basic parti is a row of classrooms raised one story off the ground and set on either side of an open central corridor with a vented canvas top that acts as a solar chimney. The corridor swells in the center to make a gathering space. For security reasons, traffic through the building is funneled through the administrative offices in the center. There are entrances on both sides plus a pair of ramps, with railings of chain link fencing dipped in yellow plastic. Many of the design decisions can be traced to climatic concerns. The end walls are set at forty-five-degree angles to help channel nonprevailing winds into the central corridor, and even the raised first floor – while a code requirement – will ultimately contribute to ventilation : heated air at ground level will rise through openings in the corridor to further stir the air in the school.

 

Mimar: Steve Badanes

Proje: Montessori Island Okulu / Montessori Island School, Tavernier Florida ABD / USA

Tarih: 1996

Advertisement